+ نوشته شده توسط رئوف آهوقلندری | سه شنبه هشتم اسفند 1391 ساعت 23:58

من وجودی هستم پروانه وار

بر گِرد گَرده ی گل ها

که عمر را در مسیرِ چرخشِ بهار می گذرانم.

زود می میرم

و زندگی ام

در کالبدِ حریری نسیم

در روحِ نبات می ریزد.

من پروانه ام

بر شعاعِ فانوس و

کورسویی در دامنه ی کوهستان

می زییم

و حیات ام سرشار

از شعرهای گیاهی است


رئوف آهوقلندری            

     

برچسب ها

نويسندگان

آخرين نوشته ها

درباره من